Darmowa dostawa od 200zł

 +48 726 550 918

biuro.chillmedic@gmail.com

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY POPRZEZ SKLEP, INFOMRACJE O SPRZEDAWCY, SKLEPIE ORAZ O PRAWACH KONSUMENTA.

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Zasady ogólne
 • 3 Pełne dane rejestrowe firmy
 • 4 Kontakt ze sprzedawcą
 • 5 Informacje wstępne
 • 6 Składanie zamówień
 • 7 Płatności
 • 8 Wysyłka
 • 9 Prawo odstąpienia od umowy
  9.1 Skutki odstąpienia od umowy
 • 10 Reklamacja i Gwarancja
 • 11 Dane osobowe
 • 12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 • 13 Pozostałe prawa i obowiązki
 • 14 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
 • 15 Postanowienia końcowe 

1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Sklep – sklep internetowy serwis internetowy dostępny pod adresem http://chillmedic.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Usługodawca i Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem http://chillmedic.pl

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na złożeniu przez Kupującego Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

Konto Klienta - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające co najmniej rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy http://chillmedic.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie http://chillmedic.pl  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych

3. Pełne dane rejestrowe firmy 

NIP: 6152052419

Firma przedsiębiorcy "CHILLMEDIC" MARCIN DĘBIŃSKI

Przedsiębiorca MARCIN DĘBIŃSKI

NIP 6152052419

REGON 367224910

Dane adresowe

 • Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:

woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec, miejsc. Zgorzelec, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, nr 10, lok. 8, 59-900, poczta Zgorzelec

 • Miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Polska, woj. LUBUSKIE, pow. Zielona Góra, gm. Zielona Góra, miejsc. Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń, nr 5, lok. 15, 65-534, poczta Zielona Góra

 • Adres do doręczeń

woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec, miejsc. Zgorzelec, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, nr 10, lok. 8, 59-900, poczta Zgorzelec

4. Kontakt

Dane firmy / Miejsce prowadzenia działalności:

"CHILLMEDIC" Marcin Dębiński
ul. Anieli Krzywoń 5/15
65-534 Zielona Góra
email: biuro.chillmedic@gmail.com
tel. 726 550 918

Główna siedziba firmy:

CHILLMEDIC Marcin Dębiński
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 10/8 

59-900 Zgorzelec

5. Informacje wstępne

Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach sklepu.

6. Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://chillmedic.pl są cenami ostatecznymi (sprzedający korzysta ze zwolnienia z VAT:Art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.

Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dni, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia składane drogą mailową mogą wydłużyć czas realizacji o czas w którym wiadomości zostanie odczytana przez obsługę sklepu.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia (dodanie wybranego Towaru poprzez ikonę „Dodaj do koszyka”, wykonanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

7. Płatności

Akceptujemy dwie formy płatności:

Płatność online drogą elektroniczną,
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online za pomocą systemów tj. PayU, DotPay, TPay

Płatność gotówką
Przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy możliwa jest tylko płatność gotówką

Przy wysyłce za pobraniem możliwa jest płatność gotówką lub w zależność od dostawcy usługi transportowej - kartą.

Brak możliwości płatności kartą przy odbiorze osobistym

8. Wysyłka
Towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów
99% przesyłek nadajemy w tym samym lub następnym dniu roboczym
Maksymalny czas od opłacenia zamówienia do nadania wysyłki może wynieść 48 godzin, 2 dni robocze

9. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 
9.1 Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

- Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

- Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres, który wskaże podczas korespondencji z klientem

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

-Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów konsument zostanie poinformowany przez sprzedawcę w opisie towaru w sklepie lub podczas składania zamówienia.

- Konsument powinien odesłać towar na adres wskazany przez sklep internetowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

- Jeżeli do zwracanego towaru został naliczony rabat, to Klient otrzymuje wartość towaru pomniejszoną o udzielony rabat tzn. kwotę, którą rzeczywiście zapłacił.

- Klient, w przypadku zwrotu towaru, otrzymuje zwrot należności zawsze w takiej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Zwrot należności nie obejmuje kosztów przesyłki.

- Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

* jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Reklamacja i Gwarancja

Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u przedsiębiorcy towaru konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: biuro.chillmedic@gmail.com w tytule wpisać REKLAMACJA oraz numer swojego zamówienia.

Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane konsumenta składającego reklamację oraz żądanie konsumenta w związku z wadą towaru.

Przedsiębiorca zobowiązuje się przyjąć reklamację do 14 dni.

Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie konsumenta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany drogą elektroniczną przez sklep internetowy.

W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.

Reklamacja nie obejmuje produktów z kategorii susz CBD.

Towary sprzedawane w  Sklepie Chillmedic są objęte gwarancją producenta.

11. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze sklepu jest sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

12. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Chillmedic Marcin Dębiński z siedzibą w ul. Iwaszkiewicza 10/8, 59-900 Zgorzelec, email: biuro.chillmedic@gmail.com

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro.chillmedic@gmail.com

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci korzystania ze sklepu internetowego chillmedic.pl oraz wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy chillmedic.pl, a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym).

Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym chillmedic.pl, wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych;

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa w pkt. b). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). lub ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

13. Pozostałe prawa i obowiązki


Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

14 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:


przedstawienie oferty Sklepu,

możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

możliwość korzystania z Konta Klienta,

Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.

Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

Do korzystania ze Sklepu zalecane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

- system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

- skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

- zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

- aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5)oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

15. Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl